Krzemieniec
(20 / 75) Wejście na Krzemieniec - trójstyk granic: Polski, Słowacji i Ukrainy, Bieszczady.