pies
(39 / 65) Sznaucer miniaturowy, wierny przyjaciel nr 2