Mikoszewo
(56 / 65) Ujście Wisły do Bałtyku. W oddali Mewia Łacha, Mikoszewo