Zabytkowy dom mieszkalny
(35 / 75) Zabytkowy i zamieszkały dom w Osławie, Bieszczady.