Hoszów
(36 / 75) Kościół rzymskokatolicki w Hoszowie d. cerkiew greckokatolicka, Bieszczady.