Hoszów - cmentarz
(37 / 75) Stary cmentarz przed kościołem rzymskokatolickim d. cerkiew greckokatolicka w Równi, Bieszczady.